Nông sản Giá (VNĐ/kg) Địa chỉ bán Tăng – giảm
Mủ cao su RSS3 27100 Gia Lai – TP.Pleiku +300
Mủ cao su RSS3 27100 Bình Phước – Lộc Ninh +300
Mủ cao su RSS3 27100 Đồng Nai – TP.Biên Hòa +300
Mủ cao su RSS3 27100 Bình Dương – Bến Cát +300
Mủ cao su RSS3 27100 Tây Ninh – TX.Tây Ninh +300
Mủ cao su RSS3 27100 Kon Tum – TP.Kon Tum +300
Mủ cao su RSS3 27100 Đắk Lắk – Buôn Đôn +300
Mủ cao su RSS3 27100 Đắk Nông – Đắk Mil +300
Mủ cao su RSS3 27100 Quảng Trị – Vĩnh Linh +300
Mủ cao su RSS3 27100 Quảng Bình – Bố Trạch +300
Cao su SVR10 22100 Gia Lai – TP.Pleiku +200
Cao su SVR10 22100 Bình Phước – Lộc Ninh +200
Cao su SVR10 22100 Đồng Nai – TP.Biên Hòa +200
Cao su SVR10 22100 Bình Dương – Bến Cát +200
Cao su SVR10 22100 Tây Ninh – TX.Tây Ninh +200
Cao su SVR10 22100 Kon Tum – TP.Kon Tum +200
Cao su SVR10 22100 Đắk Lắk – Buôn Đôn +200
Cao su SVR10 22100 Đắk Nông – Đắk Mil +200
Cao su SVR10 22100 Quảng Trị – Vĩnh Linh +200
Cao su SVR10 22100 Quảng Bình – Bố Trạch +200
Cao su SVR3L 26900 Gia Lai – TP.Pleiku +300
Cao su SVR3L 26900 Bình Phước – Lộc Ninh +300
Cao su SVR3L 26900 Đồng Nai – TP.Biên Hòa +300
Cao su SVR3L 26900 Bình Dương – Bến Cát +300
Cao su SVR3L 26900 Tây Ninh – TX.Tây Ninh +300
Cao su SVR3L 26900 Kon Tum – TP.Kon Tum +300
Cao su SVR3L 26900 Đắk Lắk – Buôn Đôn +300
Cao su SVR3L 26900 Đắk Nông – Đắk Mil +300
Cao su SVR3L 26900 Quảng Trị – Vĩnh Linh +300
Cao su SVR3L 26900 Quảng Bình – Bố Trạch +300
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9400 Gia Lai – TP.Pleiku +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9400 Bình Phước – Lộc Ninh +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9400 Đồng Nai – TP.Biên Hòa +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9400 Bình Dương – Bến Cát +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9400 Tây Ninh – TX.Tây Ninh +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9400 Kon Tum – TP.Kon Tum +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9400 Đắk Lắk – Buôn Đôn +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9400 Đắk Nông – Đắk Mil +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9400 Quảng Trị – Vĩnh Linh +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9400 Quảng Bình – Bố Trạch +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9400 Bình Thuận – Hàm Thuận Bắc +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9400 Phú Yên – Sông Hinh +100

Theo Nhà nông

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác