Theo Bộ Nông nghiệp Trung Quốc dự báo, trong tháng 5/2014, giá cao su tờ xông khói RSS3 của Thái Lan và cao su tiêu chuẩn SIR 20 của Indonesia sẽ biến động nhẹ với mức giá thấp.

Giá cao su tiêu chuẩn sản xuất trong nước của Trung Quốc hàng giao sẵn, SCRWF, tại hai khu vực chính, sẽ biến động theo xu thế thị trường quốc tế, tuy nhiên biên độ dao động tương đối lớn, lượng giao dịch thành công tăng nhẹ so với tháng 4.

Tại các nước sản xuất chính trên thế giới: Trong tháng 5, giá bình quân cao su RSS3 của Thái Lan là 2.084 USD/tấn, giảm 90 USD/tấn so với tháng 4, mức giá cao nhất là 2.140 USD/tấn, mức giá thấp nhất là 2.030 USD/tấn; giá bình quân cao su SIR 20 của Indonesia là 1.710 USD/tấn, giảm 72 USD/tấn so với tháng 4, mức giá cao nhất là 1.735 USD/tấn, mức giá thấp nhất là 1.670 USD/tấn; giá cao su hàng giao sẵn trên thị trường Singapore có mức giá bình quân trong tháng là 2.069 USD/tấn, giảm 140 USD/tấn so với tháng trước, mức giá cao nhất trong tháng là 2.130 USD/tấn, mức giá thấp nhất là 2.005 USD/tấn.

Tại những nơi sản xuất chính của Trung Quốc: Trong tháng 5, tại Hải Nam do toàn bộ mủ đều đang được gia công nên không có hợp đồng giao dịch cao su tiêu chuẩn (SCRWF) nào. Giá bán bình quân tại Trung tâm thương mại điện tử VânNam là 13.630 NDT/tấn, tăng 15 NDT/tấn so với tháng trước, tổng số lượng cao su được thực hiện giao dịch thành công trong tháng là 12.967 tấn.

Tại những nơi tiêu thụ chính của Trung Quốc: Trong tháng 5, giá cao su tiêu chuẩn sản xuất trong nước của Trung Quốc (SCRWF) tại thị trường Thượng Hải có giá bình quân là 13.780 NDT/tấn, giảm 610 NDT/tấn so với tháng trước đó, mức giá trần trong tháng là 14.300 NDT/tấn, mức giá sàn trong tháng là 13.500 NDT/tấn; Mức giá bình quân tại thị trường Thanh Đảo là 13.675 NDT/tấn, giảm 620 NDT/tấn so với tháng trước, mức giá cao nhất là 14.200 NDT/tấn, mức giá thấp nhất là 13.400 NDT/tấn; Mức giá bình quân tại thị trường Thiên Tân là 13.910 NDT/tấn, giảm 576 NDT/tấn, mức giá cao nhất là 14.300 NDT/tấn, mức giá thấp nhất là 13.500 NDT/tấn.

Về nhập khẩu: Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Trung Quốc, trong tháng 5, Trung Quốc nhập khẩu 310 nghìn tấn cao su thiên nhiên và cao su tổng hợp (bao gồm mủ cao su); lượng nhập khẩu trong 5 tháng đầu năm đạt 1,9 triệu tấn, tăng 12,1% so với cùng kỳ năm 2013.

Phân tích dự báo: Trong 20 ngày đầu tháng 5, giá cao su trên thị trường trong và ngoài nước của Trung Quốc biến động tăng. Trong 10 ngày cuối tháng, nguồn cung của Trung Quốc và trên thế giới tăng lên, thêm vào đó, lượng tồn kho của Trung Quốc giữ ở mức cao, giá cao su thiên nhiên trên thị trường giảm mạnh. Trong tháng 6, cùng với việc giá cao su thiên nhiên trên thị trường và chi phí sản xuất tiếp tục giảm nên nhu cầu sẽ tăng nhẹ. Tuy nhiên, do cao su bước vào vụ thu hoạch nên nguồn cung ở mức cao, tồn kho khó giảm, cục diện cung lớn hơn cầu sẽ vẫn tồn tại. Do vậy, giá cao su thiên nhiên trên thị trường trong tháng 6/2014 sẽ vẫn dao động ở mức thấp.

Theo Báo Công thương

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác