heo số liệu ước tính mới nhất từ Tổng cục thống kê, xuất khẩu cao su trong tháng 9/2014 ước đạt 140 nghìn tấn, kim ngạch 233 nghìn tấn, tăng 22,8% về lượng và tăng 21,4% về kim ngạch so với tháng trước; tăng 19% về lượng nhưng giảm 12,2% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2013.

Lượng và kim ngạch xuất khẩu cao su theo tháng, từ tháng 1/2013 – 9/2014

Lượng và kim ngạch xuất khẩu cao su theo tháng, từ tháng 1/2013 – 9/2014

Nguồn: AgroMonitor

 

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác