Ngày 22/6, Cục Chế biến Nông lâm thủy sản và nghề muối (Bộ NN&PTNT) đã gửi Công văn số 548/CB-NS về việc đề xuất hợp tác VN – Nhật Bản ngành cà phê và cao su.cao su min hoa

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 12/8/2014 phê duyệt Kế hoạch hành động phát triển ngành công nghiệp chế biến nông, thủy sản, thực hiện Chiến lược công nghiệp hóa của VN trong khuôn khổ hợp tác VN – Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030. Trong kế hoạch tổng thể đến năm 2020, VN đặt mục tiêu xác lập 3–5 mặt hàng nông, thủy sản và thực phẩm chế biến có thể tạo nên hình ảnh, thương hiệu của VN, trong đó có mặt hàng cao su.

Hiệp hội Cao su VN vừa gửi thông báo đến Hội viên đề xuất nội dung hợp tác với Nhật Bản trong lĩnh vực sản xuất, chế biến cao su để tổng hợp các đề xuất hợp tác và chuyển tải đến cơ quan trực tiếp làm việc với phía Nhật Bản nhằm xúc tiến thực hiện Kế hoạch hành động nêu trên giữa hai nước.

Theo Tạp chí CSVN

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác