Tháng 3

Giá chào bán

VND/Kg

US Cents/Kg

SVR CV

49,902.37

236.73

SVR L

46,211.58

219.22

SVR 5

38,922.01

184.64

SVR GP

38,737.98

183.77

SVR 10

38,298.35

181.68

SVR 20

38,165.45

181.05

Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.080 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác