Đó là một trong những mục tiêu được đề ra tai Quy hoạch phát triển sản xuất sản phẩm cao su Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 vừa được Bộ Công thương phê duyệt.

Ảnh minh họa

Quy hoạch định hướng ngành sản xuất sản phẩm cao su Việt Nam theo hướng áp dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại đối với các dây chuyền công nghệ đầu tư mới. Sử dụng tối đa nguồn nguyên liệu sẵn có trong nước, tận dụng các lợi thế cạnh tranh, chế tạo các sản phẩm có chất lượng cao và đẩy mạnh xuất khẩu.

Để có thể phát triển sản xuất các sản phẩm cao su cần phải tiến hành huy động mọi nguồn lực trong và ngoài nước, tăng cường và sử dụng hiệu quả nguồn nguyên liệu trong nước, phát huy những lợi thế và tiềm năng phát triển, đảm bảo tính khả thi và phát triển bền vững. Tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm vào một số sản phẩm cao su có lợi thế cạnh tranh, đồng thời từng bước phát triển các sản phẩm chất lượng cao, các sản phẩm ứng dụng trong các ngành công nghệ cao, thân thiện với môi trường. Tận dụng lợi thế cạnh tranh khi Việt Nam tham gia các Hiệp định thương mại quốc tế.

Việc xây dựng Quy hoạch phát triển sản xuất sản phẩm cao su nhằm phát huy các nguồn lực để phát triển sản xuất sản phẩm cao su Việt Nam nhằm đáp ứng nhu cầu trong nước, giảm tỷ trọng nhập khẩu, tăng cường xuất khẩu.

Quuy hoạch cũng đề ra một số mục tiêu cụ thể như: Tốc độ tăng trưởng bình quân giá trị sản xuất công nghiệp sản xuất sản phẩm cao su giai đoạn 2015 – 2020 đạt 14 – 15%; giai đoạn 2021 – 2025 đạt 15% và 12% trong giai đoạn 2026 – 2035. Tỷ trọng giá trị sản xuất công nghiệp sản xuất sản phẩm cao su trong toàn ngành công nghiệp hóa chất đạt 23% vào năm 2020, 23,5% vào năm 2025 và đạt 24% vào năm 2035;

Phấn đấu tốc độ tăng trưởng bình quân giá trị tăng thêm của sản xuất sản phẩm cao su giai đoạn 2015 – 2020 đạt 15,4%, duy trì tăng trưởng 15,4% trong giai đoạn 2021 – 2025, giai đoạn 2026 – 2035 đạt 12%;

Kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm cao su đến năm 2020 đạt 750 triệu USD, năm 2025 đạt 1 tỷ USD, giữ vững tốc độ tăng trưởng bình quân 7,2%/năm và đạt 2 tỷ USD vào năm 2035.

Phấn đấu đến năm 2020, hầu hết các cơ sở sản xuất sản phẩm cao su có nhu cầu sử dụng nguyên liêu cao su thiên nhiên sẽ sử dụng nguồn nguyên liệu trong nước để sản xuất.
Theo Thời báo Ngân hàng

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác