Do biến động giá cao su giảm sâu trong thời gian qua, cùng nhiều yếu tố khác nên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam điều chỉnh giảm diện tích trồng mới năm 2015 tại các doanh nghiệp thực hiện dự án tại các tỉnh Tây Bắc, trong đó có tỉnh Điện Biên.

Nhưng dù kế hoạch giao trồng mới giảm nhiều so với những năm trước, doanh nghiệp vẫn gặp không ít khó khăn khi thực hiện.

Năm 2015, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam giao cho 2 đơn vị: Công ty Cổ phần Cao su Điện Biên và Công ty Cổ phần Cao su Mường Nhé – Điện Biên thực hiện kế hoạch trồng mới, tái canh trên địa bàn tỉnh Điện Biên là 390 ha. Trong đó, Công ty Cổ phần Cao su Điện Biên trồng 190 ha (gồm 30 ha trồng mới và 160 ha trồng tái canh); Công ty Cổ phần Cao su Mường Nhé – Điện Biên trồng 200 ha (gồm 100 ha trồng mới và 100 ha trồng tái canh). So với những năm trước, kế hoạch trồng mới tại Công ty Cổ phần Cao su Điện Biên giảm mạnh, bằng 5,8% so với năm 2014. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, nên đến thời điểm này, Công ty mới thực hiện trồng mới được hơn 70% kế hoạch.

Ông Phan Văn Lợi – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Điện Biên – cho biết: Kế hoạch trồng mới năm nay gặp khá nhiều khó khăn do diện tích trồng mới này đều là trồng vét, mỗi khu vực chỉ một vài ha để đảm bảo yếu tố liền vùng liền khoảnh đối với những diện tích trồng từ những năm trước; tuyệt đối không khai hoang trồng mới. Do trồng vét, địa bàn thường ở vùng sâu, vùng xa, diện tích nhỏ lẻ, manh mún nên quá trình vận chuyển cây giống, phân bón cực kỳ khó khăn, nhất là trong mùa mưa. Vì vậy sau gần 1 tháng triển khai, Công ty trồng mới được khoảng 20 ha và trồng tái canh gần 80 ha. Toàn bộ diện tích trồng mới và tái canh đều được trồng bằng cây bầu 1 – 2 tầng lá hoặc tum bầu 2 – 3 tầng lá ổn định. Năm nay các giống cao su được đưa vào trồng chủ yếu là IAN 873, RRIV 124, RRIM 712… Đây là những giống chịu lạnh tốt, năng suất cao và có khả năng kháng bệnh.

Một nguyên nhân làm kế hoạch trồng mới cao su chậm là do một số diện tích đã khai hoang từ năm trước, hạ băng, đào hố, lấp phân nhưng khi vào vụ bà con giữ đất không cho doanh nghiệp trồng vì chưa nhận được hết tiền hỗ trợ chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang trồng cao su theo Quyết định số 16 ngày 30/5/2011 của UBND tỉnh ban hành chính sách tạm thời về hỗ trợ phát triển cây cao su. Tại huyện Tuần Giáo, diện tích giao trồng mới hơn 21 ha, nhưng đến thời điểm này mới trồng được hơn 4 ha tại xã Mùn Chung, còn 16 ha tại bản Co Phát (xã Nà Tòng) chưa thể triển khai trồng mới vì bà con giữ đất do chưa nhận được hết số tiền hỗ trợ của tỉnh theo quy định. Ông Nguyễn Đức Tính – Giám đốc Nông trường Cao su Tuần Giáo – cho biết: Việc bà con giữ đất ảnh hưởng khá nhiều đến tiến độ trồng mới. Theo tính toán sơ bộ, số tiền bà con chưa nhận đủ tiền theo Quyết định 16 của UBND tỉnh tại bản Co Phát khoảng 70 triệu đồng. Để người dân yên tâm giao đất cho doanh nghiệp, chúng tôi sẽ phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức họp dân, vận động bà con giao đất, đẩy nhanh tiến độ trồng mới và phấn đấu hoàn thành trồng mới chậm nhất vào cuối tháng 7 tới.

Mặt khác, thực hiện chủ trương cắt giảm 30% suất đầu tư nông nghiệp của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cổ phần Cao su Điện Biên và Công ty Cổ phần Cao su Mường Nhé – Điện Biên đều gặp khó khăn trong việc đầu tư trồng mới, chăm sóc vườn cây. Suất đầu tư giảm buộc doanh nghiệp phải hạch toán, rà soát lại các hạng mục để cắt giảm cho phù hợp. Ông Phan Văn Lợi cho biết: Năm 2014 suất đầu tư cho 1 ha cao su là 173 triệu đồng thì năm 2015 chỉ còn 115 triệu đồng/ha. “Liệu cơm gắp mắm”, Công ty buộc giảm chi phí đầu tư, giảm nhân công, giảm lượng bón phân, các hạng mục xây dựng ngoài hàng rào… Song trên thực tế thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trên địa bàn đặc biệt khó khăn, giao thông cách trở, chi phí vận chuyển cây giống, phân bón tăng cao nên việc giảm suất đầu tư sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến quá trình chăm sóc, bảo vệ vườn cây.

Trước dự báo thị trường cao su thế giới sẽ tiếp tục dư thừa trong 2 năm tới, chủ trương của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam sẽ tạm dừng không tiếp tục mở rộng diện tích trồng mới cao su tại vùng miền núi phía Bắc, trong đó có Điện Biên, mà tập trung quản lý chăm sóc, bảo vệ và khai thác diện tích đã trồng để đánh giá hiệu quả kinh tế.
Theo Điện Biên TV

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác