Loại hàng Khu vực Giá (NDT/tấn) Thay đổi
SCRWF (Yunnan) Shandong (North China) 11,800 0
Zhejiang (East China) 11,900-12,000 0
Shanghai (East China) 11,900 50
Tianjin (North China) 12,000 0
Yunnan (Southwest China) 11,400-11,500 0
SCRWF (Hainan) Jiangsu (East China) 11,900 50
SCR10 Yunnan (Southwest China) 10,400 0
Shanghai (East China) 12,900 -100
Thai RSS3 Shanghai (East China) 12,900-13,000 -50
Shandong (North China) 11,900-12,000 0
STR20# Composite Qingdao Bonded Zone 10,950-11,000 -25
(with 17% VAT included)
SMR20# Composite Qingdao Bonded Zone 10,950-11,000 0
(with 17% VAT included)
SVR3L Hengshui (North China) 11,300 -100
(no tax)
Shanghai (East China) 11,500-11,600 0
(with 13% VAT included)
Shandong (North China) 11,000 0
(no tax)
Zhejiang (East China) 11,600-11,700 100
(with 13% VAT included)
Guangdong (South China) 11,800 0
Mong Cai Market

 

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác