Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế chiều 24-9 cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao vừa ký phê duyệt Đề án phát triển cây cao su tiểu điền tại huyện miền núi A Lưới giai đoạn 2014 – 2020 với tổng nguồn vốn thực hiện gần 198 tỷ đồng.

 Gần 198 tỷ đồng phát triển cây cao su tiểu điền tại A Lưới

Theo đề án, phát triển cây cao-su tiểu điền trên địa bàn huyện A Lưới là phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội của huyện A Lưới từ nay đến năm 2020, góp phần phát triển kinh tế hàng hóa, tạo việc làm, tăng thu nhập, giúp thoát nghèo bền vững, từng bước vươn lên làm giàu; góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Diện tích quy hoạch để phát triển cao-su là 6.244,6 ha, bao gồm diện tích đã trồng giai đoạn từ 2003 đến 2013 là 1.314 ha, kế hoạch trồng mới giai đoạn 2014 – 2020 là 1.906 ha, bình quân mỗi năm trồng mới 272,3 ha. Chăm sóc 892,9 ha đã trồng từ năm 2008 đến 2013 cho đến lúc đưa vào thu hoạch; đồng thời chăm sóc diện tích trồng mới từ năm 2014 đến 2019 trong thời gian thực hiện đề án.

Trong tổng số nguồn vốn huy đồng để thực hiện đề án thì nguồn kinh phí dành cho đầu tư trồng mới là 46,3 tỷ đồng và đầu tư chăm sóc là 151,6 tỷ đồng. Các nguồn vốn huy động để đầu tư gồm ngân sách tỉnh, huyện, chương trình 135 và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, vốn vay ngân hàng và vốn tự có của nhân dân.

UBND tỉnh cho phép áp dụng các chính sách về hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp hiện hành để hỗ trợ cho người dân trồng mới và chăm sóc cây cao-su trong thời kỳ kiến thiết cơ bản trên địa bàn A Lưới.

TIN, ẢNH: CÔNG HẬU
Theo Nhân dân

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác