Trong tuần từ ngày 21/7 đến 25/7/2014, giá cao su thiên nhiên tại các sàn giao dịch trên thế giới giữ ổn định trong các phiên đầu tuần, sau đó có xu hướng tăng nhẹ trong cuối tuần. So với cuối tuần trước, vào ngày cuối tuần 25/7, giá cao su RSS 3 trên sàn TOCOM Nhật Bản hợp đồng giao tháng 12/2014 đạt 2.003 USD/tấn (+0,4%) và giá cao su TSR 20 kỳ hạn tháng 8/2014 trên sàn SICOM Singapore đạt 1.688 USD/tấn (-0,1%); giá SMR 20 xuất khẩu tại Malaysia đạt 1.691 USD/tấn (-0,4%); giá SVR 3L của Việt Nam đạt 1.845 USD/tấn (-2,6%).

Tin tức liên quan đến thị trường cao su trong tuần

– Tồn kho cao su giám sát bởi Sàn Giao dịch Thượng Hải vào ngày 18/7/2014 đã tăng 0,7% so với tuần trước đó.

– Tháng 7/2014, chỉ số sản xuất của Trung Quốc lên cao nhất 18 tháng, củng cố niềm tin kinh tế sẽ đạt được mục tiêu tăng trưởng khoảng 7,5%. Chỉ số Nhà quản trị Mua hàng (PMI) sơ bộ của lĩnh vực sản xuất Trung Quốc đạt 52 điểm, cao hơn so với dự báo 51 điểm của các chuyên gia và 50,7 điểm của tháng 6, theo số liệu của HSBC và Markit Economics.

– Giá dầu tăng do nguồn cung giảm liên tiếp 4 tuần. Báo cáo của chính phủ Hoa Kỳ cho thấy, tồn kho dầu tại nước này giảm gần 4 triệu thùng, cao hơn so với dự báo, đặc biệt là ở Cushing, Okla. Giá dầu ngọt, nhẹ giao tháng 9/2014 tăng 0,7% lên 103,12 USD/thùng trên sàn Nymex trong khi giá dầu Brent tăng 0,7% lên 108,03 USD/thùng trên sàn ICE.

– Tính đến ngày 19/7/2014 đã có 221.000 người trồng cao su tiểu điền tại Malaysia nhận được khoản trợ cấp đặc biệt 500 ringgit (khoảng 155 USD) của Chính phủ. Đây là khoản trợ cấp nằm trong chương trình hỗ trợ người trồng cao su tiểu điền phần nào giảm bớt khó khăn do giá cao su liên tục giảm của chính phủ Malaysia.

Diễn biến giá cao su trên thị trường quốc tế trong tuần 21/7 – 25/7/2014

Trong tuần qua, giá cao su RSS 3 giao tháng 12/2014 trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Tokyo (TOCOM) giảm nhẹ trong các phiên đầu tuần tuần do ảnh hưởng của giá cao su tại Sàn Giao dịch Thượng Hải sụt giảm và các nhà đầu tư tiếp tục lo ngại nhu cầu tiêu thụ yếu từ Trung Quốc. Đến hai phiên cuối tuần, giá cao su tăng nhẹ trở lại nhờ chỉ số sản xuất của Trung Quốc đã tăng lên cao nhất trong 18 tháng, củng cố niềm tin kinh tế nước này sẽ đạt được mục tiêu tăng trưởng khoảng 7,5%, đồng thời giá dầu thế giới tăng cũng tác động hỗ trợ đến giá cao su. Kết thúc tuần (25/7), giá cao su đạt 2.003 USD/tấn, tăng 9 USD/tấn (+0,5%) so với ngày đầu tuần (22/7) và tăng 7 USD/tấn (+0,4%) so với ngày cuối tuần trước (18/7).

Giá cao su thiên nhiên trong tuần từ ngày 21.7 đến 25.7.2014

Kết thúc bốn tuần tháng 7/2014, giá cao su RSS 3 (TOCOM) trung bình đạt 2.010 USD/tấn đối với loại hợp đồng giao sau 5 tháng, tăng 16 USD/tấn (+0,8%) so với mức giá trung bình tháng 6/2014 nhưng giảm 453 USD/tấn (-18,4%) so với tháng 7/2013.

Giá cao su thiên nhiên trong tuần từ ngày 21.7 đến 25.7.2014

Giá cao su TSR 20 kỳ hạn trên sàn SICOM Singapore tuần qua giữ ổn định đầu tuần sau đó tăng nhẹ trong hai phiên cuối tuần. Vào cuối tuần ngày 25/7, giá cao su TSR 20 hợp đồng giao tháng 8/2014 đạt 1.688 USD/tấn, tăng 10 USD/tấn (+0,6%) so với ngày đầu tuần nhưng giảm 2 USD/tấn (-0,1%) so với ngày cuối tuần trước (18/7).

Giá cao su thiên nhiên trong tuần từ ngày 21.7 đến 25.7.2014

Kết thúc bốn tuần tháng 7/2014, giá TSR 20 trung bình hợp đồng giao sau 1 tháng đạt 1.690 USD/tấn, giảm 19 USD/tấn (-1,1%) so với trung bình tháng 6/2014, và giảm 543 USD/tấn (-24,3%) so với tháng 7/2013.

Giá cao su thiên nhiên trong tuần từ ngày 21.7 đến 25.7.2014

Tại Sở Giao dịch Cao su Malaysia (MRE), giá cao su SMR 20 xuất khẩu biến động tương tự như tại sàn TOCOM. Kết thúc tuần, giá SMR 20 đạt 1.691 USD/tấn, giảm 10 USD/tấn (-0,6%) so với ngày đầu tuần và giảm 8 USD/tấn (-0,4%) so với ngày cuối tuần trước.

Giá cao su thiên nhiên trong tuần từ ngày 21.7 đến 25.7.2014

Giá SMR 20 trung bình bốn tuần tháng 7/2014 đạt 1.700 USD/tấn, giảm 13 USD/tấn (-0,7%) so với trung bình tháng 6/2014 và giảm 543 USD/tấn (-24,2%) so với tháng 7/2013.

Giá cao su thiên nhiên trong tuần từ ngày 21.7 đến 25.7.2014

Giá cao su Việt Nam xuất khẩu trong tuần 21/7 – 25/7/2014

Trong tuần từ 21/7 – 25/7/2014, giá cao su Việt Nam xuất khẩu chỉ giảm 1 lần vào ngày 22/7 đối với các chủng loại SVR CV50, SVR CV60, SVR L, SVR 3L, RSS 3, tuy nhiên một số chủng loại như SVR 5, SVR 10, SVR 20 vẫn không đổi so với đầu tháng 7. Kết thúc tuần, giá SVR 3L xuất khẩu ngày 25/7 đạt 1.845 USD/tấn, giảm 50 USD/tấn (-2,6%) so với ngày đầu tuần và ngày cuối tuần trước (18/7).

Giá cao su thiên nhiên trong tuần từ ngày 21.7 đến 25.7.2014

Giá SVR 3L của Việt Nam xuất khẩu trung bình bốn tuần tháng 7/2014 đạt 1.911 USD/tấn, giảm 54 USD/tấn (-2,8%) so với mức trung bình tháng 6/2014, và giảm 314 USD/tấn (-14,1%) so với tháng 7/2013.

Giá cao su thiên nhiên trong tuần từ ngày 21.7 đến 25.7.2014

Theo Hiệp hội Cao su Việt Nam

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác