Tháng 2/2015 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 39,195.95 183.33
SVR L 36,271.81 169.65
SVR 5 31,947.81 149.43
SVR GP 31,771.54 148.60
SVR 10 31,356.76 146.66
SVR 20 31,242.70 146.13
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.380 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác