Tháng 3/2015 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 37,908.62 177.85
SVR L 35,841.07 168.15
SVR 5 29,865.83 140.12
SVR GP 29,690.09 139.29
SVR 10 29,276.58 137.35
SVR 20 29,162.86 136.82
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.315 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác