Tháng 8 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 48,987.23 229.99
SVR L 45,588.50 214.03
SVR 5 37,231.12 174.79
SVR GP 37,034.84 173.87
SVR 10 36,569.97 171.69
SVR 20 36,446.00 171.11
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.300VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác