Nông sản Giá (VND/kg) Địa chỉ bán Tăng – giảm
Mủ cao su RSS3 27100 Gia Lai – TP.Pleiku 0
Mủ cao su RSS3 27100 Bình Phước – Lộc Ninh 0
Mủ cao su RSS3 27100 Đồng Nai – TP.Biên Hòa 0
Mủ cao su RSS3 27100 Bình Dương – Bến Cát 0
Mủ cao su RSS3 27100 Tây Ninh – TX.Tây Ninh 0
Mủ cao su RSS3 27100 Kon Tum – TP.Kon Tum 0
Mủ cao su RSS3 27100 Đắk Lắk – Buôn Đôn 0
Mủ cao su RSS3 27100 Đắk Nông – Đắk Mil 0
Mủ cao su RSS3 27100 Quảng Trị – Vĩnh Linh 0
Mủ cao su RSS3 27100 Quảng Bình – Bố Trạch 0
Cao su SVR10 22100 Gia Lai – TP.Pleiku 0
Cao su SVR10 22100 Bình Phước – Lộc Ninh 0
Cao su SVR10 22100 Đồng Nai – TP.Biên Hòa 0
Cao su SVR10 22100 Bình Dương – Bến Cát 0
Cao su SVR10 22100 Tây Ninh – TX.Tây Ninh 0
Cao su SVR10 22100 Kon Tum – TP.Kon Tum 0
Cao su SVR10 22100 Đắk Lắk – Buôn Đôn 0
Cao su SVR10 22100 Đắk Nông – Đắk Mil 0
Cao su SVR10 22100 Quảng Trị – Vĩnh Linh 0
Cao su SVR10 22100 Quảng Bình – Bố Trạch 0
Cao su SVR3L 26900 Gia Lai – TP.Pleiku 0
Cao su SVR3L 26900 Bình Phước – Lộc Ninh 0
Cao su SVR3L 26900 Đồng Nai – TP.Biên Hòa 0
Cao su SVR3L 26900 Bình Dương – Bến Cát 0
Cao su SVR3L 26900 Tây Ninh – TX.Tây Ninh 0
Cao su SVR3L 26900 Kon Tum – TP.Kon Tum 0
Cao su SVR3L 26900 Đắk Lắk – Buôn Đôn 0
Cao su SVR3L 26900 Đắk Nông – Đắk Mil 0
Cao su SVR3L 26900 Quảng Trị – Vĩnh Linh 0
Cao su SVR3L 26900 Quảng Bình – Bố Trạch 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9500 Gia Lai – TP.Pleiku 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9500 Bình Phước – Lộc Ninh 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9500 Đồng Nai – TP.Biên Hòa 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9500 Bình Dương – Bến Cát 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9500 Tây Ninh – TX.Tây Ninh 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9500 Kon Tum – TP.Kon Tum 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9500 Đắk Lắk – Buôn Đôn 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9500 Đắk Nông – Đắk Mil 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9500 Quảng Trị – Vĩnh Linh 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9500 Quảng Bình – Bố Trạch 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9500 Bình Thuận – Hàm Thuận Bắc 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9500 Phú Yên – Sông Hinh 0

Theo Nhà nông

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác