Tháng 5

Giá chào bán

VND/Kg

US Cents/Kg

SVR CV

52,131.16

247.30

SVR L

48,941.33

232.17

SVR 5

38,778.87

183.96

SVR GP

38,594.85

183.09

SVR 10

38,145.00

180.95

SVR 20

38,022.31

180.37

Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.080 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác