Nước Loại hàng Hợp đồng Giá (US  CENTS / KG) Thay đổi so với ngày trước
Thailand RSS 3 Tháng 1/2014 174 12
STR 20 Tháng 1/2014 155 1
Indonesia SIR 20 Tháng 1/2014 158.4 0
Malaysia SMR 20 Tháng 1/2014 153 1

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác