Tháng 12 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 41,943.26 197.06
SVR L 38,557.25 181.15
SVR 5 32,858.83 154.38
SVR GP 32,662.68 153.45
SVR 10 32,229.11 151.42
SVR 20 32,105.23 150.84
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.285 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác