Tháng 4/2015 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 39,131.79 183.33
SVR L 36,616.17 171.54
SVR 5 29,866.46 139.92
SVR GP 29,700.82 139.15
SVR 10 29,307.43 137.30
SVR 20 29,193.56 136.77
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.345 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

 

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác