Tháng 1/2015 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 38,571.53 181.00
SVR L 36,049.70 169.17
SVR 5 30,871.69 144.87
SVR GP 30,685.65 144.00
SVR 10 30,272.24 142.06
SVR 20 30,148.22 141.47
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.310 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác