Tháng 9 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 46.975,23 221,79
SVR L 43.164,20 203,80
SVR 5 35.501,07 167,62
SVR GP 35.305,90 166,69
SVR 10 34.853,91 164,56
SVR 20 34.720,37 163,93
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.180VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác