Tháng 6 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 48,717.74 231.05
SVR L 45,537.38 215.97
SVR 5 36,149.71 171.45
SVR GP 35,955.41 170.53
SVR 10 35,505.45 168.39
SVR 20 35,372.51 167.76
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.085 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác