Tháng 5

Giá chào bán

VND/Kg

US Cents/Kg

SVR CV

51,619.97

244.88

SVR L

48,849.32

231.73

SVR 5

37,858.73

179.60

SVR GP

37,664.48

178.67

SVR 10

37,214.63

176.54

SVR 20

37,091.95

175.96

Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.080 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác