Tháng 2/2015 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 37,648.67 176.59
SVR L 35,136.00 164.80
SVR 5 29,624.67 138.95
SVR GP 29,448.89 138.13
SVR 10 29,035.28 136.19
SVR 20 28,921.54 135.65
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.320 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác