Tháng 12 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 42,033.87 197.25
SVR L 38,561.19 180.95
SVR 5 32,525.35 152.63
SVR GP 32,328.97 151.71
SVR 10 31,894.89 149.67
SVR 20 31,770.87 149.09
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.310 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác