Tháng 8/2015 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 42,730.05 196.28
SVR L 40,438.86 185.76
SVR 5 32,520.03 149.38
SVR GP 32,351.09 148.60
SVR 10 31,949.87 146.76
SVR 20 31,833.73 146.23
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3%  tỷ giá: 1 USD=21.770 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác