Giá bán bình quân giảm 26% so với cùng kỳ đã khiến lợi nhuận gộp lũy kế 9 tháng giảm 27%. Công ty DPR đã hoàn thành 86,8% kế hoạch năm.

DPR: 9 tháng giá bán cao su bình quân giảm 26%

Theo đó, riêng trong tháng 9, DPR tiêu thụ được 2.576 tấn cao su, giá bán bình quân là 35 triệu đồng/tấn. Doanh thu tiêu thụ đạt 127,4 tỷ đồng, lợi nhuận gộp 48 tỷ đồng.

DPR: 9 tháng giá bán cao su bình quân giảm 26%

Lũy kế 9 tháng, sản lượng tiêu thụ đạt 12.219 tấn, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm ngoái và hoàn thành 64% kế hoạch năm. Giá bán bình quân 41,2 triệu đồng/tấn, giảm 26% so với cùng kỳ.

Hàng tồn kho tính đến cuối tháng 9 còn 2.794 tấn.

Kết quả, doanh thu tiêu thụ 9 tháng ở mức 668 tỷ đồng, tăng nhẹ so với 9 tháng đầu năm ngoái. Lợi nhuận gộp đạt 190 tỷ đồng, giảm 27% và hoàn thành 86,8% kế hoạch năm đề ra.

DPR: 9 tháng giá bán cao su bình quân giảm 26%
Theo BizLIVE

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác