Tháng 5/2015 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 40,098.74 185.90
SVR L 38,320.29 177.66
SVR 5 29,961.59 138.90
SVR GP 29,783.75 138.08
SVR 10 29,375.75 136.19
SVR 20 29,260.68 135.65
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.570 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác