Tháng 8/2015 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 40,784.90 187.26
SVR L 38,925.76 178.72
SVR 5 30,675.82 140.84
SVR GP 30,506.81 140.07
SVR 10 30,115.97 138.27
SVR 20 29,999.77 137.74
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3%  tỷ giá: 1 USD=21.780 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác