Tháng 7/2015 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 43,679.25 200.55
SVR L 41,186.31 189.10
SVR 5 34,087.77 156.51
SVR GP 33,908.19 155.69
SVR 10 33,506.79 153.84
SVR 20 33,401.15 153.36
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3%  tỷ giá: 1 USD=21.780 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác