Tháng 6 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 48,790.66 231.35
SVR L 45,507.26 215.78
SVR 5 36,004.85 170.72
SVR GP 35,810.50 169.80
SVR 10 35,360.44 167.66
SVR 20 35,237.70 167.08
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.095 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác