Baht / kg

Loại hàng Giá F.O.B.
Giao tháng 6. 2014 Giao tháng 7. 2014
Bangkok Songkhla Bangkok Songkhla
RSS RSS 1 69.60 69.35 69.80 69.55
RSS 2 69.00 68.75 69.20 68.95
RSS 3 68.45 68.20 68.65 68.40
RSS 4 68.15 67.90 68.35 68.10
RSS 5 67.70 67.45 67.90 67.65
STR STR 5L 58.50 58.25 58.70 58.45
STR 5 56.60 56.35 56.80 56.55
STR 10 55.90 55.65 56.10 55.85
STR 20 55.50 55.25 55.70 55.45
Concentrated Latex * 48.05 47.80 48.25 48.00

 

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác