Tháng 7 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 48,117.53 226.01
SVR L 45,247.00 212.53
SVR 5 36,635.41 172.08
SVR GP 36,439.22 171.16
SVR 10 35,984.89 169.02
SVR 20 35,850.66 168.39
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.290 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác