Tháng 6/2015 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 42,434.41 194.92
SVR L 40,407.19 185.61
SVR 5 32,604.49 149.77
SVR GP 32,425.00 148.94
SVR 10 32,002.66 147.00
SVR 20 31,886.52 146.47
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3%  tỷ giá: 1 USD=21.770 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác