Nước Loại hàng Giao tháng Giá

US  CENTS / KG

Tăng/Giảm
Thailand RSS 3 Jan 165 2
STR 20 Jan 152 -1
Indonesia SIR 20 Jan 160.6 0
Malaysia SMR 20 Jan 152 0

 

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác