Tháng 5/2015 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 39,893.13 185.08
SVR L 38,136.83 176.93
SVR 5 29,574.86 137.21
SVR GP 29,397.14 136.38
SVR 10 28,989.43 134.49
SVR 20 28,874.43 133.96
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.555 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác