Tháng 8/2015 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 41,260.25 189.44
SVR L 39,147.59 179.74
SVR 5 31,468.07 144.48
SVR GP 31,299.06 143.71
SVR 10 30,897.65 141.86
SVR 20 30,792.02 141.38
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3%  tỷ giá: 1 USD=21.780 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác