Ngày Bình Phước Bình Dương BRVT
Bù Gia Mập Lộc Ninh Đồng Phú Phước Long Phước Hòa BRVT
8/5 295-300 300-305 340 300-305 300-305
9/5 295-300 300-305 340 300-305 295-300
11/5 295-300 300-305 340 300-305 295-300
12/5 295-300 300-305 340 300-305 295-300
Thay đổi 12/5 so với 11/5 0 0 0 0 0

Nguồn: AgroMonitor

 

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác