Tháng 10 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 42,063.66 198.41
SVR L 38,444.40 181.34
SVR 5 30,825.44 145.40
SVR GP 30,630.08 144.48
SVR 10 30,187.95 142.40
SVR 20 30,054.29 141.77
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.200 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác