Nông sản Giá (VND/kg) Địa chỉ bán Tăng – giảm
Mủ cao su RSS3 30400 Bình Phước – Lộc Ninh 0
Mủ cao su RSS3 30400 Bình Dương – Bến Cát 0
Mủ cao su RSS3 30400 Kon Tum – TP.Kon Tum 0
Mủ cao su RSS3 30400 Đắk Nông – Đắk Mil 0
Mủ cao su RSS3 30400 Quảng Bình – Bố Trạch 0
Cao su SVR10 24900 Bình Phước – Lộc Ninh 0
Cao su SVR10 24900 Bình Dương – Bến Cát 0
Cao su SVR10 24900 Kon Tum – TP.Kon Tum 0
Cao su SVR10 24900 Đắk Nông – Đắk Mil 0
Cao su SVR10 24900 Quảng Bình – Bố Trạch 0
Cao su SVR3L 30200 Bình Phước – Lộc Ninh 0
Cao su SVR3L 30200 Bình Dương – Bến Cát 0
Cao su SVR3L 30200 Kon Tum – TP.Kon Tum 0
Cao su SVR3L 30200 Đắk Nông – Đắk Mil 0
Cao su SVR3L 30200 Quảng Bình – Bố Trạch 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 11000 Bình Phước – Lộc Ninh 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 11000 Bình Dương – Bến Cát 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 11000 Kon Tum – TP.Kon Tum 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 11000 Đắk Nông – Đắk Mil 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 11000 Quảng Bình – Bố Trạch 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 11000 Phú Yên – Sông Hinh 0

Theo Nhà nông

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác