Tháng 3/2015 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 38,296.00 179.50
SVR L 36,009.21 168.78
SVR 5 29,666.21 139.05
SVR GP 29,490.30 138.23
SVR 10 29,086.75 136.33
SVR 20 28,972.93 135.80
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.335 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác