Tháng 2/2015 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 37,348.80 175.18
SVR L 35,125.66 164.75
SVR 5 29,779.78 139.68
SVR GP 29,603.99 138.86
SVR 10 29,190.38 136.92
SVR 20 29,076.64 136.38
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.320 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác