Tháng 4/2015 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 40,337.72 187.79
SVR L 37,858.29 176.25
SVR 5 30,336.63 141.23
SVR GP 30,159.53 140.41
SVR 10 29,753.24 138.52
SVR 20 29,638.64 137.98
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.480 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác