Tháng 3/2015 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 38,054.76 178.58
SVR L 35,905.01 168.49
SVR 5 29,807.15 139.87
SVR GP 29,631.45 139.05
SVR 10 29,218.03 137.11
SVR 20 29,104.35 136.58
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.310 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác