Tháng 6 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 48,706.18 231.05
SVR L 45,761.73 217.09
SVR 5 34,873.38 165.43
SVR GP 34,679.13 164.51
SVR 10 34,229.28 162.38
SVR 20 34,096.37 161.75
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.080 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác