Tháng 1/2015 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 38,991.06 182.46
SVR L 36,254.85 169.65
SVR 5 31,196.99 145.99
SVR GP 31,020.80 145.16
SVR 10 30,595.86 143.17
SVR 20 30,481.85 142.64
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.360 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác