Nông sản Giá (VND/kg) Địa chỉ bán Tăng – giảm
Mủ cao su RSS3 29400 Bình Phước – Lộc Ninh -700
Mủ cao su RSS3 29400 Bình Dương – Bến Cát -700
Mủ cao su RSS3 29400 Kon Tum – TP.Kon Tum -700
Mủ cao su RSS3 29400 Đắk Nông – Đắk Mil -700
Mủ cao su RSS3 29400 Quảng Bình – Bố Trạch -700
Cao su SVR10 24000 Bình Phước – Lộc Ninh -600
Cao su SVR10 24000 Bình Dương – Bến Cát -600
Cao su SVR10 24000 Kon Tum – TP.Kon Tum -600
Cao su SVR10 24000 Đắk Nông – Đắk Mil -600
Cao su SVR10 24000 Quảng Bình – Bố Trạch -600
Cao su SVR3L 29200 Bình Phước – Lộc Ninh -600
Cao su SVR3L 29200 Bình Dương – Bến Cát -600
Cao su SVR3L 29200 Kon Tum – TP.Kon Tum -600
Cao su SVR3L 29200 Đắk Nông – Đắk Mil -600
Cao su SVR3L 29200 Quảng Bình – Bố Trạch -600
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10800 Bình Phước – Lộc Ninh -200
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10800 Bình Dương – Bến Cát -200
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10800 Kon Tum – TP.Kon Tum -200
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10800 Đắk Nông – Đắk Mil -200
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10800 Quảng Bình – Bố Trạch -200
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10800 Phú Yên – Sông Hinh -200

Theo Nhà nông

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác