Tháng 6/2015 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 42,937.68 197.01
SVR L 40,443.02 185.56
SVR 5 33,212.75 152.39
SVR GP 33,033.05 151.56
SVR 10 32,620.79 149.67
SVR 20 32,493.95 149.09
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3%  tỷ giá: 1 USD=21.795 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác