Tháng 12 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 41,652.21 194.73
SVR L 38,695.58 180.91
SVR 5 32,273.98 150.88
SVR GP 32,087.25 150.01
SVR 10 31,641.16 147.93
SVR 20 31,516.67 147.34
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.390 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác