Tháng 9 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 46,388.34 219.12
SVR L 41,778.25 197.35
SVR 5 34,724.52 164.03
SVR GP 34,519.17 163.06
SVR 10 34,057.13 160.87
SVR 20 33,923.65 160.24
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.170 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

 

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác