Tháng 6/2015 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 42,982.07 197.35
SVR L 40,415.19 185.56
SVR 5 34,774.38 159.66
SVR GP 34,594.81 158.84
SVR 10 34,182.84 156.95
SVR 20 34,066.64 156.41
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3%  tỷ giá: 1 USD=21.770 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác